BẢNG GIÁ HOSTING

GÓI CÁ NHÂN

40,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ
 • Băng thông
 • FTP Account
 • MySQL
 • Subdomain
 • PHP5 , GD2
 • Email POP3/webmail
 • 400MB
 • 5GB
 • 1
 • 1
 • -
 • -

GÓI BÁN CHUYÊN NGHIỆP

65,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ
 • Băng thông
 • FTP Account
 • MySQL
 • Subdomain
 • PHP5 , GD2
 • Email POP3/webmail
 • 800MB
 • 10GB
 • 1
 • 2
 • 1
 • 5

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

90,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ
 • Băng thông
 • FTP Account
 • MySQL
 • Subdomain
 • PHP5 , GD2
 • Email POP3/webmail
 • Tặng 1 domain quốc tế
 • 1GB
 • 15GB
 • 2
 • 3
 • 4
 • 10
 • (.com)

GÓI DOANH NGHIỆP

125,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ
 • Băng thông
 • FTP Account
 • MySQL
 • Subdomain
 • PHP5 , GD2
 • Email POP3/webmail
 • Tặng 1 domain quốc tế
 • 2GB
 • 20GB
 • 4
 • 4
 • 6
 • 30
 • (.com)

GÓI THƯƠNG MẠI

250,000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ
 • Băng thông
 • FTP Account
 • MySQL
 • Subdomain
 • PHP5 , GD2
 • Email POP3/webmail
 • Tặng 1 domain quốc tế
 • 5GB
 • 80GB
 • 8
 • 8
 • 8
 • 60
 • (.com)